HOME

 

เราเปิดคอร์สนี้ที่แรก  และที่เดียวในประเทศ  โดย อ.ปั้น (เราเปิดมานานนับ 10ปี)

คอร์สเพิ่มความฉลาด  ทำให้เด็กฉลาด  กว่าคนปกติทั่วไป

ราเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาให้  ฉลาดขึ้น-เก่งขึ้น-เป็นอัจฉริยะได้   

 (ถ้าเรียนไม่ได้ผล  เราพร้อมคืนเงิน แผนที่คลิ๊กที่นี่ )

 

 

            เราเปิดคอร์สนี้เพื่อพัฒนา  ให้ เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา 2 กลุ่ม  คือ  พื่อพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดมาก ขึ้นกว่าคนปกติ

        การสอนของคอร์สนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน  (โดยผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าต้องการให้พัฒนาด้านใดเป็นพิเศษ)   ความมุ่งหมายของคอร์สนี้จะทำให้  เด็กเรียนเก่งขึ้น  เด็กฉลาดขึ้น   มีสติปัญญาที่สูงขึ้น  กว่าคนปกติทั่วไป

 

สิ่งที่สอนในคอร์สนี้

- ความสามารถในการจำ    การเข้าใจ   การเรียนรู้สิ่งต่างได้เร็วกว่าผู้อื่น  

- ความสามารถในการคิด  วิเคราะห์    ได้เหนือกว่าคนปกติ

-มีความฉลาดเฉลียว  สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างฉานฉลาดเหนือกว่าคนปกติ

 

 

คอร์สมีทั้งหมด 3 คอร์ส  คือ

1.สำหรับเด็กประถม 

2.สำหรับเด็กมัธยมต้น-ปลาย  

3.สำหรับ นักศึกษาและผู้ใหญ่ 

 

 

 

   ระยะเวลาการเรียนคอร์ส นี้   เรียน 6-12 เดือน

- ระยะเวลาการเรียนเพื่อพัฒนาเด็ก   ให้สู่ระดับ ฉลาด  4-6 เดือน

- พัฒนาเด็ก ให้สู่ระดับฉลาดมาก 7-9 เดือน

-พัฒนาเด็ก  ให้สู่ ระดับอัจฉริยะ  10-12เดือน

 

 

ค่าเรียนจ่ายเป็นงวด งวดละ 2 เดือน   8000 บาท (เดือนละ 4000 บาท)

ติดต่อ  089-1690911  ,   086-3329288

 

 

โครงการคนอัจฉริยะ   ---   อบรมฟรี 3 เดือน

(สนับสนุนโครงการโดย  ศูนย์เพิ่มพัฒนาการเด็ก  -  อ.ปั้น)

 

 

ศูนย์เพิ่มพัฒนาการเด็ก-นักเรียน 

    (สถาบัน ปั้น,เชด  ติวเตอร์จุฬา  --  เราเปิดมานานเกือบ 10 ปี)

คอร์สที่เปิดสอน  โดยศูนย์เพิ่มพัฒนาการเด็ก-นักเรียน (ดูแลโดย อ.ปั้น)

1.คอร์สเพิ่มความจำเพิ่มสมาธิ   เพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้น   สำหรับท่าน ที่ลูก มีปัญหาสมาธิสั้น ความจำสั้น และทำให้ผลการเรียนไม่ดี   ถ้าเรียนไม่ได้ผลเราพร้อมคืนเงิน

2.คอร์สคิดเร็ว-ตัดสินใจเร็ว  เพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้น      สำหรับท่านที่ลูก  มีปัญหาเรื่องคิดช้า/ตัดสินใจช้า/รับรู้ช้า/เข้าใจช้า  ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน  ผลการเรียนไม่ดี

3.คอร์สลูกเรียนเก่งขึ้น  สอน  เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา  เพื่อทำให้ผลการเรียนดีขึ้น  สำหรับเด็กที่ผลการเรียนปกติ  หรือมีผลการเรียนไม่ดี

4.คอร์สสอน เด็ก-นักเรียน ที่มีปัญหา ด้านพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ-อย่างมาก  พื่อแก้ปัญหาต่างๆของเด็กเหล่านี้   ทำให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ  ที่ดีขึ้น

5.รับให้คำปรึกษาและแนะนำ  เด็ก-นักเรียน    ที่มีปัญหา ด้านพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ-อย่างมาก   พื่อแก้ปัญหาต่างๆของเด็กเหล่านี้   ทำให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรม/นิสัย/จิตใจ  ที่ดีขึ้น 

6.คอร์สเพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ  ให้มีพัฒนาการด้านต่างๆให้ดีขึ้น

 

ชมรมเพิ่มพัฒนาการเด็ก  (อ.ปั้น)

 

 

 

 

เรียนรู้ช้า แอลดี    
เด็ก เรียน รู้ ช้า เด็ก เรียน ช้า วิชา จิตวิทยา การ เรียน รู้  
พัฒนาการช้า แค่ ไหน เรียก ว่า พัฒนาการ ช้า เด็ก พัฒนาการ ช้า  
ความบกพร่องในการเรียนรู้ เรียนไม่เก่ง เรียนไม่เก่งทําไงดี  
เรียนไม่จบทําไงดี เรียนไม่จบ    
ลูก คุณ เป็น แอ ล ดี โรค แอ ล ดี บทความ เด็ก แอ ล ดี เด็ก แอ ล ดี
แอ ล อี ดี แอ ล ดี ซี ดี เอ ช แอ ล แอ ล เอ ส ดี
สมาธิสั้น ยารักษาโรคสมาธิสั้น สมาธิ สั้น คือ การรักษาโรคสมาธิสั้น
เด็ก สมาธิ สั้น โรค สมาธิ สั้น สมาธิ สั้น อาการ ที่ มี ลูก สมาธิ สั้น
วิธี แก้ สมาธิ สั้น สมาธิ สั้น แก้ไข อย่างไร อาการ ของ โรค สมาธิ สั้น โรค เด็ก สมาธิ สั้น
สาเหตุ ของ โรค สมาธิ สั้น