HOME

เรียนผู้ดูแลเว็บไซด์  และท่านบรรณาธิการ

จาก  อ.ปั้น

เรื่องบทความ  ก่อกำแพงจิตใจ ให้ลูกสาว (ป้องกันลูกมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร)  เนื่องในเดือนวาเลนไทน์ 

 

                ผม อ.ปั้น   เปิดสถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก ( www.tutorchula.com/special-child.htm)   โดยสอนเด็กพิเศษต่างๆ  รวมทั้งเด็กปกติ    ซึ่งตลอดที่ผ่านมามีผู้ปกครองเข้ามาปรึกษา  หรือส่งจดหมายมาถาม  เรื่องการเพิ่มพัฒนาการเด็กในประเด็นต่างๆ  ซึ่งผมได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจ   ส่งไปยังนิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์  ต่างๆตลอดมา  เพื่อประโยชน์ของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน      ถ้าท่านสนใจบทความของผมสามารถนำไปลงในนิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์  ของท่านได้ทันที    ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น   (แต่ห้ามแก้ไขบทความใดๆทั้งสิ้น  ก่อนขออนุญาติจากผม)

 

อ.ปั้น  สถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก

www.tutorchula.com/special-child.htm

Email ; paputking@yahoo.com

อ.ปั้น โทร  089-169-0911    ผู้ช่วย อ.ปั้น 086-332-9288

 

 

30/7/2553

บทความ  LD ทางการเรียนรู้  แบบไม่สามารถวิเคราะห์หรือจินตนาการ 

 

มีคุณแม่ท่านหนึ่งไปพบหมอ  แล้วหมอแจ้งว่าลูกคุณแม่เป็น LD  บกพร่องทางการเรียนรู้ไม่สามารถวิเคราะห์หรือจินตนาการ  ในสิ่งต่างๆได้ดีพอ  แต่ไม่มีปัญหาด้านคณิตศาสตร์   เด้กเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติ

 

คุณแม่จึงพาเด็กมาหาผมเพื่อให้ผมรักษา   เมื่อมาพบผม  ผมก็ลองให้เด็กอ่านหนังสือต่างๆ  เด็กสามารถอ่านออก  สรุปเนื้อหาได้ดี  แต่เด็กไม่สามารถวิเคราะห์  หรือจินตนาการได้  ซึ่งการที่คนมีความบกพร่องทางการวิเคราะห์  หรือจินตนาการ  นั้นควรเป็นทั้งการอ่านหนังสือและการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กเองด้วย      ผมจึงถามว่าเด็กมีกิจกรรมอะไรบ้าง  คุณแม่บอกว่าเลี้ยงปลา  ผมจึงถามเด้กว่าเลี้ยงเป็นยังไงบ้าง  เด็กตอบว่าเลี้ยงแล้วปลาชอบตาย    ผมถามว่าทำไมเลี้ยงแล้วปลาตาย  เด็กบอกไม่รู้  ถามว่าเคยสังเกตหรือดูว่าทำไมปลาตายไหม  เด้กบอกไม่เคย   คราวนี้ถามเรื่องกีฬาที่แกเล่น  แกบอกเล่นเทนนิส   ถามแกว่าเล่นเป็นยังไง  เด็กบอกว่าฝืมือปานกลาง  แต่สู้เพื่อนบางคนไม่ได้   ผมถามว่าสู้ไม่ได้อย่างไร  เด็กตอบว่าเล่นแล้วแพ้   ผมถามว่าทำไมแพ้   แกตอบไม่ได้    แสดงให้เห็นว่าเด็กไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์  จินตนาการใดๆ  ในชีวิตประจำวันเลย

 

แต่ถึงแม้แก  ตอบไม่ได้  ในหลายคำถาม     สำหรับผมแล้วเด็กคนนี้คงไม่ได้เป็น LD  ถ้าวัดตามเกณฑ์คนไทย    แต่ถามวัดตามเกณฑ์คนต่างชาติ(ทางยุโรป  อเมริกา)  แกก็อาจถือว่าบกพร่อง   เพราะคนไทยเน้นอ่านออกจำได้   แต่เมืองนอกเขามองไกลไปกว่านั้นคือนอกจากอ่านออกจำได้แล้วยังต้องวิเคราะห์หรือจินตนาการสิ่งต่างๆต่อไปได้

 

เมื่อได้ข้อสรุปดังนี้  ผมจึงแนะนำแม่เขาไปว่า    ให้คุณแม่หาหนังสือเกี่ยวกับการตั้งคำถามเพื่อให้คิดในแง่เหตุผล  และคิดอย่างสร้างสรรค์  คุณแม่สามารถใช้คำถามเหล่านี้  ถามให้ลูกฝึกคิดและตอบ  หรือปรับคำถามให้ง่ายลงแล้วถามลูกก็ได้     แต่ในระยะยาวผมคิดว่าคุณแม่ควรใช้แนวคิด ED     แนวคิดED คือการตั้งคำถามในเรื่องใกล้ตัว  เรื่องชีวิตประจำวัน  แล้วให้เด็กหาคำตอบจากการคิดและการลองทำดู  เช่น  ที่ผมถามลูกคุณแม่ ว่าเลี้ยงปลาแล้วทำไมปลาตาย    ทำไมเราเล่นกีฬานี้ได้ไม่ดี      การถามที่ดีควรให้เด็กไปคิด  ไปลองหาคำตอบดูแล้วค่อยตอบ  (นอกจากเด็กจะเข้าใจปัญหานั้นอยู่แล้ว)

 

การฝึก ED  บ่อยๆ  จนเป็นประจำ  จะทำให้เด็กมีความฉลาด  ความเข้าใจโลกมากกว่าคนอื่นๆ  เพราะเมื่อทำจนถึงจุดหนึ่งแทนที่คุณแม่จะถามลูก    ลูกคุณแม่จะตั้งคำถาม  ถามตนเอง  และพยายามหาคำตอบด้วยตนเอง