HOME

 

เรียนผู้ดูแลเว็บไซด์  และท่านบรรณาธิการ

จาก  อ.ปั้น

เรื่องบทความการเพิ่มพัฒนาเด็ก---  เมื่อลูกโตแล้วแต่ยังอ่านไม่ค่อยออก  เขียนไม่ค่อยได้

 

                ผม อ.ปั้น   เปิดสถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก ( www.tutorchula.com/special-child.htm)   โดยสอนเด็กพิเศษต่างๆ  รวมทั้งเด็กปกติ    ซึ่งตลอดที่ผ่านมามีผู้ปกครองเข้ามาปรึกษา  หรือส่งจดหมายมาถาม  เรื่องการเพิ่มพัฒนาการเด็กในประเด็นต่างๆ  ซึ่งผมได้รวบรวมคำถามที่น่าสนใจ   ส่งไปยังนิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์  ต่างๆตลอดมา  เพื่อประโยชน์ของพ่อแม่ผุ้ปกครองทุกท่าน      ถ้าท่านสนใจบทความของผมสามารถนำไปลงในนิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือ เว็บไซด์  ของท่านได้ทันที    ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น   (แต่ห้ามแก้ไขบทความใดๆทั้งสิ้น  ก่อนขออนุญาติจากผม)

 

อ.ปั้น  สถาบันเพิ่มพัฒนาการเด็ก

www.tutorchula.com/special-child.htm

Email ; paputking@yahoo.com

โทร  089-169-0911

 

 

16/8/2553

บทความ  เมื่อลูกโตแล้วแต่ยังอ่านไม่ค่อยออก  เขียนไม่ค่อยได้

 

มีคุณแม่ท่านหนึงพาลูกมาพบผม  โดยลูกคุณแม่ท่านนี้มีปัญหาอ่านหนังสือออกประมาณ 60% (เด็กอยู่ ม.1) วิชาที่ต้องท่องจำเลยมีปัญหา  และวิชาเลขที่เป็นโจทย์ปัญหาซับซ้อนก็อ่านแล้วงงไม่เข้าใจ

เมื่อผมสอบถามแม่เด็กว่าตั้งแต่สมัยประถมเด็กอ่านหนังสือการ์ตูน  หรือนิทานบ้างไหม  คุณแม่บอกว่าแกชอบดูแต่ทีวี  และเล่นเกมคอมพิวเตอร์    ปัญหาเด็กสมัยนี้ที่อ่านไม่ค่อยออก  เขียนไม่ค่อยได้  ส่วนหนึ่งเพราะเด็กไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ  การอ่านหนังสือการ์ตูน นิทาน  ก็มีข้อดีสำหรับเด็กในวัยประถมเพราะช่วยให้อ่านหนังสือออก   สมัยนี้มีหนังสือการ์ตูนที่มีสาระมากมาย  เช่น เอาประวัติศาสตร์  วิทยาศาสตร์ มาเขียนเป็นการ์ตูนจำนวนมาก   พอเด็กไม่ค่อยอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก ทำให้การอ่านมีปัญหา  เด็กส่วนใหญ่เมื่อมีปัญหาการอ่านจะมีปัญหาการเขียนตามมา   ดังนั้นการแยกระหว่างเด็กที่พื้นฐานทางภาษาน้อย   กับเด็กที่มีพื้นฐานอ่อนกับเด็กที่มีความบกพร่องทางภาษา บางครั้งดูใกล้เคียงกัน   แต่เด็กที่มีความบกพร่องทางภาษาจะมีการเรียนรู้ได้ช้ากว่าปกติ(บางคนถึงกับช้ามาก)

            ดังนั้นการที่พ่อแม่ผู้ปกครองซื้อหนังสือการ์ตูนที่มีประโยชน์ให้เด็กอ่านบ้าง  พยายามให้เด็กไม่ดูทีวีเล่นเกมตลอดเวลาจะช่วยได้บ้าง 

          มีเด็กอีกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ คือ เด็กที่สามารถอ่านหนังสือออก   แต่สรุปเนื้อหา จับเนื้อหาที่อ่านไม่ได้   เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาการเรียน  เพราะไม่สามารถสรุปเนื้อหาจับประเด็นสิ่งที่อ่านได้    การฝึกให้เด็กอ่านและจับเนื้อหาจึงเป็นสิ่งจำเป็น  โดยเริ่มจากนิทานทั่วไป  หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  ให้ลูกอ่านแล้วมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบ่อยๆ  จะทำให้ลูกจับประเด็นได้   เวลาลูกอ่านหนังสือเรียนก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น